Numbers - Arbejde med tal i tabelceller

background image

Arbejde med tal i tabelceller

Nogle tabelhandlinger, f.eks. formler og funktioner, der udfører matematiske
handlinger, afhænger af celler, der indeholder talværdier.

Her følger teknikker til arbejde med tal i tabelceller:
I en talcelle kan du kun bruge tal (0 til og med 9) eller et af følgende tegn: Plus (+),

m

minus (–), venstre eller højre parentes ( ), skråstreg (/), valutasymbol (f.eks. $.), procent
(%), punktum (.), stort E eller lille e.
Du kan skrive nogle tegn (f.eks. %) i en celle, eller du kan bruge et celleformat som

m

beskrevet i “Formatere udseendet af tabelcelleværdier” på side 91.
Hvis du vil angive et negativt tal, skal der stå et minustegn (–) foran det.

m

Hvis du anbringer et tal i en celle, og tallet er for stort til at blive vist, konverterer
Numbers tallet:

Når der ikke er plads til et decimaltal i en celle, afrundes tallet.

Â

1,77777777777777777777 bliver f.eks. til 1,77777777777778.
Når der ikke er plads til et helt tal i en celle, vises tallet med videnskabelig notation.

Â

77777777777777777777 bliver f.eks. til 7,777778E+19.
Videnskabelig notation viser tal vha. en eksponent opløftet til 10. potens
Eksponenten vises efter bogstavet E.

background image

Hvis der stadig ikke er plads til det konverterede tal, afskæres det. Se “Vise indhold, der
er for stort til tabelcellen” på side 83 for at få forslag.

Instruktioner til brug af formler og funktioner i tabelceller findes i “Oprette dine egne
formler” på side 123.