Numbers - Tilføje en tabel

background image

Tilføje en tabel

Selvom de fleste skabeloner indeholder en eller flere prædefinerede tabeller, kan du
føje tabeller til dit Numbers-regneark.

Du tilføjer en tabel på følgende måder:
Klik på Tabeller på værktøjslinjen, og vælg en prædefineret tabel på lokalmenuen.

m

Du kan føje dine egne prædefinerede tabeller til lokalmenuen. Se “Definere tabeller,
der kan genbruges” på side 53 for at få instruktioner.
Vælg Indsæt > Tabel >

m

tabeltype.

Du opretter en ny tabel på basis af en celle eller flere tilstødende celler i en

m

eksisterende tabel ved at vælge cellen eller cellerne og trække det valgte til et tomt
sted på arket. Du bevarer værdier i de eksisterende celler i den originale tabel ved at
holde Alternativtasten nede, mens du trækker.
Se “Vælge tabeller og deres komponenter” på side 54 for at få oplysninger om
teknikker til valg af celler.
Du opretter en ny tabel baseret på en hel række eller kolonne i en eksisterende

m

tabel ved at klikke på det referencefelt, der er tilknyttet rækken eller kolonnen, holde
musens knap nede, trække rækken eller kolonnen til et tomt sted på arket og derefter
slippe feltet. Du bevarer værdier i kolonnen eller rækken i den originale tabel ved at
holde Alternativtasten nede, mens du trækker.