Numbers - Navngive tabeller

background image

Navngive tabeller

Alle Numbers-tabeller har et navn, der vises i arkoversigten og evt.over tabellen.
Standardtabelnavnet (Tabel 1, Tabel 2 osv.) kan ændres, skjules og formateres.

Her er nogle metoder til arbejde med tabelnavne:
Du ændrer navnet ved at dobbeltklikke på det i arkoversigten og skrive et nyt navn.

m

Du kan også klikke i tabellen og ændre dens navn vha. feltet Navn i Info om tabel.
To tabeller på et ark kan ikke have det samme navn.
Du viser en tabels navn på arklærredet ved at klikke i tabellen og derefter vælge Navn

m

på formatlinjen eller i Info om tabel.
Du skjuler tabelnavnet på arket ved at fravælge Navn.
Hvis du vil formatere et navn vist på arklærredet, skal du vælge tabellen, klikke på

m

tabellens navn på arklærredet for at aktivere navnet til formatering, og derefter bruge
formatlinjen, skriftvinduet eller vinduet Tekst i Info om tekst.
Hvis du vil øge afstanden mellem tabelnavnet og indholdet af tabellen, skal du vælge

m

Navn i Info om tabel, klikke på navnet på lærredet og derefter bruge Info om tekst til
at redigere mellemrummet for Efter afsnit.