Numbers - Omarrangere rækker og kolonner

background image

Omarrangere rækker og kolonner

Vha. en rækkes eller en kolonnes referencefelt kan du flytte eller kopiere rækken eller
kolonnen til et andet sted i den samme tabel eller til en anden tabel.

Du kan omarrangere rækker og kolonner på følgende måder:
Du flytter en kolonne eller en række til et andet sted i den samme tabel eller til en

m

anden tabel ved at klikke på kolonnens eller rækkens referencefelt, holde musens
knap nede og derefter trække referencefeltet. Slip referencefeltet, når den fede streg
fremhæver det sted, hvor kolonnen eller rækken skal indsættes.
Du indsætter en kopi af en række eller kolonne et andet sted i tabellen eller i en anden

m

tabel ved at klikke i referencefeltet og derefter holde musens knap og Alternativtasten
nede, mens du trækker kolonnen eller rækken til den ønskede placering.
Du kan også kopiere eller flytte en enkelt celle eller en gruppe af celler, der støder
op til hinanden, i eller mellem tabeller. Se “Kopiere og flytte celler” på side 89 for at få
instruktioner.