Numbers - Føjer rækker til en tabel

background image

Føjer rækker til en tabel

Du kan tilføje rækker i en tabel eller i slutningen af en tabel.

Hvis tabellen indeholder en bundrække, vil rækker tilføjet i bunden af tabellen blive
tilføjet over bundrækken. Hvis tabellen har filtreringskriterier, kan du ikke tilføje nye
rækker, før du holder op med at filtrere rækker; der er instruktioner i “Filtrere rækker i
en tabel” på side 69.

Hvis alle indholdscellerne i en kolonne over den nye række indeholder den samme
formel eller kontrolmulighed, gentages formlen eller kontrolmuligheden i den nye
række.

background image

Du tilføjer rækker på følgende måder:
Du tilføjer en række over en valgt celle ved at trykke på Alternativ-pil op.

m

Du tilføjer en række under en valgt celle ved at trykke på Alternativ-pil ned.
Du kan tilføje en enkelt række over eller under en bestemt række ved at holde

m

markøren over en rækkes referencefelt for at se dens menupil, klikke på pilen og
derefter vælge Tilføj række over eller Tilføj række under på lokalmenuen.
Du kan også klikke i en række og derefter vælge Tabel > Tilføj række over eller Tabel >
Tilføj række under.
Du tilføjer flere rækker ved at vælge det antal rækker, du vil tilføje (vælg tre rækker,

m

hvis du vil tilføje tre rækker). Du tilføjer rækker efter en bestemt række ved at sørge for,
at den nederste valgte række er den række, efter hvilken de nye rækker skal tilføjes; du
tilføjer rækker før en bestemt række ved at sørge for, at den øverste valgte række er
den række, før hvilken de nye rækker skal tilføjes. Vælg derefter Tabel > Tilføj rækker
over eller Tabel > Tilføj rækker under.
Du tilføjer en række i slutningen af tabellen ved at trykke på Retur, mens den sidste

m

celle er valgt. Tryk to gange på Retur, hvis du lige har tilføjet eller ændret celleværdien,
og du stadig er ved at redigere cellen.
Hvis “Returtast flytter til næste celle” ikke er valgt under Tabelindstillinger i Info om
tabel, skal du i stedet trykke på Tabulator fra den sidste celle i rækken.
Du tilføjer en eller flere rækker i slutningen af tabellen ved at bruge rækkehåndtaget

m

nederst til venstre, som er synligt, når en celle er valgt.
Du tilføjer en række i slutningen af tabellen ved at klikke en gang på rækkehåndtaget.
Du tilføjer flere rækker i slutningen af tabellen ved at trække rækkehåndtaget eller
kolonne- og rækkehåndtaget (nederst til højre) nedad.
Du tilføjer rækker og kolonner på samme tid ved at trække kolonne- og rækkehåndtaget
diagonalt.
Du kan opdele celler i to ens rækker. I “

m

Opdele tabelceller” på side 88 beskrives

hvordan.