Numbers - Ændre størrelse på tabelrækker og -kolonner

background image

Ændre størrelse på tabelrækker og -kolonner

Du kan ændre størrelse på alle rækker og kolonner, så de bliver lige store, eller nøjes
med at ændre størrelse på bestemte rækker og kolonner i en tabel.

Du kan ændre størrelse på rækker og kolonner på følgende måder:
Du giver alle rækker den samme størrelse ved at vælge tabellen eller en eller flere

m

kolonner og derefter vælge Tabel > Fordel rækker ensartet.
Du giver alle kolonner den samme størrelse ved at vælge tabellen eller en eller flere

m

rækker og derefter vælge Tabel > Fordel kolonner ensartet.
Du ændrer størrelse på en enkelt række ved at trække den nederste ramme af rækkens

m

referencefelt opad eller nedad.
Du kan også vælge rækken og bruge feltet Rækkehøjde i vinduet Info om tabel.
Du ændrer størrelse på en enkelt kolonne ved at trække den højre ramme af

m

kolonnens referencefelt til højre eller venstre.
Du kan også vælge en celle og bruge feltet Kolonnebredde i vinduet Info om tabel.
Du giver flere rækker den samme størrelse ved at vælge en eller flere celler i rækkerne

m

og vælge Tabel > Fordel rækker ensartet. Rækkerne behøver ikke at støde op til
hinanden.

background image

Du kan også trække den nederste ramme af referencefeltet i en af rækkerne opad eller
nedad eller bruge feltet Rækkehøjde i Info om tabel.
Du giver flere kolonner den samme størrelse ved at vælge en eller flere celler i

m

kolonnerne og vælge Tabel > Fordel kolonner ensartet. Kolonnerne behøver ikke at
støde op til hinanden.
Du kan også trække den højre ramme af referencefeltet til en af kolonnerne til venstre
eller højre eller bruge feltet Kolonebredde i Info om tabel.
Du formindsker en række eller kolonne for at fjerne ubrugt plads, når celleværdier ikke

m

udfylder deres celler, ved at vælge en celle og klikke på en af tilpasningsknapperne i
Info om tabel. Du kan også dobbeltklikke på en adskiller i referencefeltet til en kolonne
eller række.
Hvis celleindhold klippes som et resultat af størrelsesændringen, kan du se løsninger i
“Vise indhold, der er for stort til tabelcellen” på side 83.
Du ændrer størrelse på kolonner og rækker ved at trække rammesegmenter, vælge

m

Tillad rammevalg på lokalmenuen Rammer på formatlinjen eller vælge Tabel > Tillad
rammevalg.
Vælg tabellen, og klik og træk derefter en vandret eller lodret ramme.