Numbers - Oprette et nyt regneark

background image

Numbers-regneark

background image

Kapitel 2

Oprette, arkivere og organisere et Numbers-regneark

29

2

I vinduet Skabelonvælger skal du vælge en skabelonkategori i venstre side for at se

skabeloner og derefter vælge den skabelon, der passer bedst til det regneark, du vil
oprette. Hvis du vil begynde med et regneark uden prædefineret indhold, skal du
vælge Tom.

Du kan skimme indholdet af en skabelon ved at flytte markøren til venstre og højre
over dens symbol. Du kan ændre størrelse på skabelonsymbolerne ved at trække
mærket nederst i vinduet.

3

Klik på Vælg, når du har valgt en skabelon. Der åbnes et nyt regneark på skærmen.

Du kan indstille Numbers til automatisk at åbne en bestemt skabelon, hver gang du
åbner Numbers eller opretter et nyt regneark. Vælg Numbers > Indstillinger, klik på
Generelt, vælg “Til nye dokumenter: Brug skabelon:“, og klik derefter på Vælg. Vælg et
navn på en skabelon, og klik derefter på Vælg.

Hver gang Skabelonvælger åbnes, er den tidligere valgte skabelonkategori og
skabelon valgt.