Numbers - Nummerere sider

background image

Nummerere sider

Du kan vise sidetal i sidehovedet eller sidefoden til en side.

Du nummererer et arks sider på følgende måde:

1

Vælg arkene.

2

Klik på Oversigt på værktøjslinjen, og vælg derefter Vis udskriftsoversigt.

3

Klik på Oversigt på værktøjslinjen, og vælg Vis layout, så du kan se sidehovederne og

sidefødderne.
Du kan også se sidehovederne og sidefødderne ved at holde markøren over toppen
eller bunden på en side.

4

Klik i det første sidehoved eller den første sidefod for at tilføje et sidetal, og følg

instruktionerne i “Indsætte sidetal og andre værdier, der kan ændres” på side 192.

5

Klik på Info på værktøjslinjen, klik på knappen Info om ark, og angiv derefter det første

sidetal.
Du fortsætter sidetallene fra det tidligere valgte ark ved at vælge "Fortsæt fra forrige
ark".
Hvis arkets sidenummerering skal starte med et bestemt tal, skal du bruge feltet Start
ved.