Numbers - Føje sidehoveder og sidefødder til et ark

background image

Føje sidehoveder og sidefødder til et ark

Du kan vise den samme tekst på flere sider i et ark. Gentagne oplysninger, der vises
øverst på siden, kaldes et sidehoved; nederst på siden kaldes de en sidefod.

Du kan anbringe din egen tekst i et sidehoved eller en sidefod, og du kan bruge
formaterede tekstfelter. Med formaterede tekstfelter kan du indsætte tekst, der
opdateres automatisk. Hvis du f.eks. indsætter datofeltet, vises den aktuelle dato, hver
gang du åbner regnearket. På lignende måde holder sidetalsfeltet styr på antallet af
sider, når du tilføjer og sletter sider.

Du definerer indholdet af et sidehoved eller en sidefod på følgende måde:

1

Klik på Oversigt på værktøjslinjen, og vælg derefter Vis udskriftsoversigt.

2

Du kan se områderne til sidehoveder og sidefødder, hvis du holder markøren nær

toppen eller bunden af en side.
Du kan også klikke på Oversigt på værktøjslinjen og vælge Vis layout.

3

Du føjer tekst til et sidehoved eller en sidefod ved at anbringe indsætningsmærket i

sidehovedet eller sidefoden og indsætte tekst.

4

Hvis du vil tilføje sidetal eller andre værdier, der kan ændres, skal du læse

instruktionerne i “Indsætte sidetal og andre værdier, der kan ændres” på side 192.