Numbers - Bruge CSV- eller OFX-arkiver i et regneark

background image

Bruge CSV- eller OFX-arkiver i et regneark

Du føjer CSV- eller OFX-data til et åbent regneark på følgende måde:

1

Vælg et ark.

2

Gør et af følgende:

Du opretter en eller flere nye tabeller ved at trække et CSV- eller OFX-arkiv fra Finder

Â

til arkets lærred.
Du føjer CSV- eller OFX-data til en tom tabel ved at trække CSV- eller OFX-arkivet til

Â

tabellen.
Dataene tilføjes; der oprettes om nødvendigt ekstra kolonner.
Du føjer CSV- eller OFX-data til en tabel, der indeholder data, ved at trække CSV-

Â

eller OFX-arkivet til tabellen.
Hvis kolonnerne ikke passer sammen, skal du vælge en mulighed fra det ark, der
vises. Du kan annullere importen, føje kolonner til tabellen, ignorere ekstra kolonner
eller oprette en ny tabel fra CSV- eller OFX-dataene.