Numbers - Organisere ark og deres indhold

background image

Organisere ark og deres indhold

I arkoversigten kan du flytte ark rundt og ændre rækkefølgen af deres tabeller og
diagrammer. Du kan også flytte tabeller og diagrammer fra et ark til et andet.

Organisering af tabeller og diagrammer i arkoversigten har ikke indflydelse på deres
placering på arkets lærred. I arkoversigten kan du f.eks. anbringe diagrammer ved
siden af de tabeller, som de er udledt fra, eller vise tabeller i den rækkefølge, som du
vil arbejde med dem i. Men på arklærredet vil du måske præsentere disse objekter i en
anden rækkefølge (f.eks. når du gør regnearket klar til udskrivning).

40

Kapitel 2

Oprette, arkivere og organisere et Numbers-regneark

background image

Kapitel 2

Oprette, arkivere og organisere et Numbers-regneark

41

Du kan organisere ark i arkoversigten på følgende måder:
Du flytter et ark ved at vælge det og trække det til en ny placering i vinduet. Ark flyttes,

m

når du trækker.
Du kan også vælge flere ark og flytte dem som en gruppe.
Du kopierer (eller klipper) og indsætter ark ved at vælge arkene, vælge Rediger > Klip

m

eller Rediger > Kopier, vælge det ark, efter hvilket du vil anbringe de ark, du flytter, og
vælge Rediger > Sæt ind.
Du flytter en eller flere tabeller og diagrammer, der er hører til et ark, ved at vælge

m

dem og trække dem til en ny placering på det samme ark eller til et andet ark.
Du kan også bruge kommandoerne Klip/Sæt ind eller Kopier/Sæt ind for at flytte
tabeller og diagrammer i vinduet.

Du flytter et objekt inden for et ark i regnearket ved at vælge det og trække det til
en anden placering, eller bruge kommandoerne Klip/Sæt ind eller Kopier/Sæt ind.
Du anbringer objekter på bestemte sider til udskrivning eller oprettelse af et PDF-
dokument ved at følge instruktionerne i “Dele et ark op i sider” på side 42.