Numbers - Ændre navn på ark

background image

Ændre navn på ark

Hvert ark har sit eget navn i arkoversigten. Arknavnet tildeles som standard, når du
tilføjer et ark, men du kan ændre det til et mere beskrivende navn.

Du ændrer navnet på et ark på følgende måde:
Dobbeltklik på navnet i arkoversigten, og rediger det.

m

Vælg arket i arkoversigten, eller vælg et objekt på arket, og rediger navnet i feltet navn

m

i Info om ark.

Du kan også ændre navnene på tabeller og diagrammer i et ark. Der er instruktioner
i “Navngive tabeller” på side 52 og “Anbringe og formatere et diagrams titel og
signaturforklaring” på side 146.