Numbers - Bruge ark til at organisere et regneark

background image

Bruge ark til at organisere et regneark

Ligesom med kapitler i en bog kan du med ark opdele oplysninger i grupper, der
er lettere at administrere. Du kan f.eks. anbringe diagrammer i det samme ark
som de tabeller, hvis data de viser. Eller du kan anbringe alle tabellerne i at ark
og alle diagrammerne i et andet ark. Du kan evt. bruge et ark til at holde styr på
forretningskontakter og andre ark til venner og familie.

Arkene i et regnark og tabellerne og diagrammerne på hvert ark er repræsenteret i
arkoversigten langs vinduets venstre kant.

Klik for at vise eller

skjule et arks tabeller og

diagrammer i vinduet Ark.

Træk til venstre eller højre for at
ændre størrelse på vinduet Ark.

Klik på en tabel eller et diagram
på listen for at vælge og vise
tabellen/diagrammet på lærredet.

Det er kun tabeller og diagrammer, der vises for et ark, også selv om der er tekst,
billeder og andre objekter i regnearkene.

Rækkefølgen af et arks tabeller og diagrammer i arkoversigten passer måske ikke til
rækkefølgen i regnearket, som “Organisere ark og deres indhold” på side 40 beskriver.

background image

Du ser et arks objekter på følgende måde:
Du viser eller skjuler alle tabeller og diagrammer i et ark i arkoversigten ved at klikke

m

på trekanten til venstre for arket i vinduet.
Du viser indholdet af et ark ved at klikke på arket i arkoversigten.

m

Når du arbejder med en tabel eller et diagram i et regneark, fremhæves tabellen eller
diagrammet i arkoversigten.

Hvis du vil vide, hvordan du

Skal du se

Opretter og fjerner ark

“Tilføje og slette ark” på side 40

Flytter ark rundt, omorganiserer deres tabeller og
diagrammer og flytter tabeller og diagrammer
mellem ark

“Organisere ark og deres indhold” på side 40

Giver et ark et navn

“Ændre navn på ark” på side 41