Numbers - Lukke et regneark uden at slutte Numbers

background image

Lukke et regneark uden at slutte Numbers

Når du er færdig med at arbejde med et regneark, kan du lukke det uden at slutte
Numbers.

Du lukker det aktive regneark og holder programmet åbent på følgende måder:
Du lukker det aktive regneark ved at vælge Arkiv > Luk eller klikke på lukkeknappen i

m

øverste venstre hjørne af Numbers-vinduet.
Du lukker alle åbne regneark ved at holde Alternativtasten nede og vælge Arkiv > Luk

m

alt eller klikke på lukkeknappen i det aktive regneark.

Hvis du har foretaget ændringer, siden du sidst arkiverede regnearket, beder Numbers
dig om at arkivere.