Numbers - Fortryde ændringer

background image

Fortryde ændringer

Hvis du ikke vil arkivere ændringer foretaget i regnearket, siden du åbnede det eller
sidst arkiverede det, kan du fortryde ændringerne.

Du kan fortryde ændringer på følgende måder:
Du fortryder den sidste handling ved at vælge Rediger > Fortryd.

m

Du fortryder flere ændringer ved at vælge Rediger > Fortryd flere gange. Du kan

m

fortryde alle ændringer foretaget, siden du åbnede regnearket, eller vende tilbage til
den sidst arkiverede version.
Du gendanner ændringer, du har fortrudt, ved at vælge Rediger > Fortryd og vælge

m

Rediger > Fortryd en gang til.
Du fortryder alle de ændringer, du har foretaget, siden du sidst arkiverede dit regneark,

m

ved at vælge Arkiv > Tilbage til arkiveret og derefter klikke på Tilbage.