Numbers - Arkivere et regneark

background image

Arkivere et regneark

Hvis du bruger Mac OS X v10.7 (Lion) eller en nyere version, arkiverer Numbers
automatisk dit regneark regelmæssigt i baggrunden, så du ikke behøver at bekymre
dig om at miste ændringer, du har foretaget, hvis programmet lukker uventet. Du kan
også arkivere regnearket manuelt ved at oprette et arkiv af ældre versioner, som altid
kan gendannes.

Uanset hvilket operativsystem du bruger, er det en god ide at arkivere dit regneark
ofte, mens du arbejder. Når du har arkiveret det første gang, kan du trykke på
Kommando-S for at arkivere det igen med de samme indstillinger.

Når du arkiverer et Numbers-regneark, inkluderes skrifter ikke som en del af
regnearket. Hvis du overfører et Numbers-regneark til en anden computer, skal du
sørge for, at de skrifter, der bruges i regnearket, er installeret i mappen Fonts på den
pågældende computer.

32

Kapitel 2

Oprette, arkivere og organisere et Numbers-regneark

background image

Kapitel 2

Oprette, arkivere og organisere et Numbers-regneark

33

Du arkiverer et regneark første gang på følgende måde:

1

Vælg Arkiv > Arkiver, eller tryk på Kommando-S.

2

Skriv et navn til regnearket i feltet Arkiver som.

3

Vælg, hvor regnearket skal arkiveres.

Hvis det bibliotek, hvor du vil arkivere regnearket, ikke vises på lokalmenuen Hvor, skal
du klikke på trekanten til højre for feltet Arkiver som og finde en anden placering.

4

Hvis regnearket skal vises i hjælpeprogrammet Vis i Finder i Mac OS X version 10.5 eller

nyere versioner, skal du vælge “Inkluder eksempel i dokument”.
Hvis du altid vil inkludere et eksempel i dine regneark, skal du vælge Numbers
> Indstillinger, klikke på Generelt og vælge “Inkluder som standard eksempel i
dokument”.

5

Hvis du vil arkivere regnearket som et iWork ‘08- eller Excel-regneark, skal du vælge

“Arkiver kopi som” og vælge iWork ‘08- eller Excel-dokument på lokalmenuen.

6

Hvis du eller en anden vil åbne regnearket på en anden computer, skal du klikke på

Avancerede indstillinger og indstille muligheder, der bestemmer, hvad der kopieres til
regnearket.
Kopier lyd og film til dokument: Hvis du bruger film- eller lydarkiver i dit regneark,
arkiveres film- eller lydarkiverne sammen med regnearket, når du vælger dette
afkrydsningsfelt, så arkiverne afspilles, selv om regnearket åbnes på en anden
computer. Du kan fravælge dette afkrydsningsfelt, så arkivstørrelsen er mindre,
men mediearkiverne ikke afspilles på andre computere. Se “Reducere billedarkivers
størrelse” på side 201 og “Reducere størrelsen på mediearkiver” på side 215 for at læse
om andre teknikker til reducering af arkivstørrelsen.
Kopier skabelonbilleder til dokument: Hvis du ikke vælger denne mulighed, og du
åbner regnearket på en computer, der ikke har Numbers installeret, kan regnearket se
anderledes ud.

7

Klik på Arkiver.

Normalt kan du kun arkivere Numbers-regneark på computere og servere, der bruger
Mac OS X. Numbers er ikke kompatibel med Mac OS 9-computere og Windows-
servere, der afvikler serviceprogrammer til Macintosh. Hvis du skal arkivere det til en
Windows-computer, kan du prøve at bruge AFP-serversoftware til Windows.

background image

Hvis du vil vide, hvordan du

Skal du se

Deler dine regneark med andre

“Udskrive et regneark” på side 239
“Sende dit Numbers-regneark til iWork.com
public beta” på side 242
“Eksportere et regneark til andre
dokumentformater” på side 240
“Sende et regneark via e-post” på side 245
“Sende et regneark til iWeb” på side 245

Fortryde eller forhindre ændringer foretaget i et
regneark

“Fortryde ændringer” på side 34
“Låse et regneark, så det ikke kan redigeres.” på
side 34

Arkiverer forskellige versioner af et regneark

“Automatisk arkivere en sikkerhedskopi” på
side 35
“Finde en arkiveret version af et regneark” på
side 36
“Arkivere en kopi af et regneark” på side 36
“Arkivere et regneark som en skabelon” på side 38

Arkiverer ord, som Spotlight kan bruge til at finde
et regneark

“Arkivere Spotlight-søgeord til et regneark” på
side 38

Lukker et regneark uden at slutte

“Lukke et regneark uden at slutte Numbers” på
side 39