Numbers - Prædefinere tabeller og andre objekter til en speciel skabelon

background image

Prædefinere tabeller og andre objekter til en speciel skabelon

Føj tabeller, diagrammer, tekstfelter, billeder, figurer og andet originalt indhold til dine
skabeloner, så du kan hjælpe brugerne med at være mere produktive og gøre objekter
i regnearket mere visuelt attraktive.

Du kan f.eks.:

Føje navne til tabeller og titler til diagrammer og deres akser

Â

Føje formler og andet prædefineret indhold til tabelceller

Â

Indstille celler, så deres værdier vises på bestemte måder (f.eks. vha. talformater eller

Â

afkrydsningsfelter)
Oprette tekstfelter eller kommentarer, der giver instruktioner i og forslag til brug af

Â

skabelonen
Bruge farve til at fremhæve bestemte elementer i tabeller og diagrammer

Â