Numbers - Arkivere en speciel skabelon

background image

Arkivere en speciel skabelon

Du kan arkivere din nye skabelon, så den vises i Skabelonvælger.

Du arkiverer en speciel skabelon på følgende måde:

1

Vælg Arkiv > "Arkiver som skabelon".

2

Skriv et navn til skabelonen.

3

Kontroller, at mappen Mine skabeloner vises på lokalmenuen Hvor i vinduet Arkiver.

Skabelonen arkiveres i din hjemmemappe i følgende undermappestruktur: Bibliotek/
Application Support/iWork/Numbers/Templates/My Templates/. Den vises i vinduet
Mine skabeloner i Skabelonvælger.

4

Klik på Arkiver.

Du sletter en speciel skabelon ved i Finder at navigere til den mappe, som du
arkiverede skabelonen i, og trække skabelonen til papirkurven.

252

Kapitel 12

Designe dine egne Numbers-regnearksskabeloner