Numbers - Eksportere et regneark i Excel-format

background image

Eksportere et regneark i Excel-format

Arkiver i Excel-format kan åbnes og redigeres i Microsoft Excel på en Mac OS X- og
Windows-computer.

Hver tabel konverteres til et Excel-ark, og alle andre objekter anbringes i separate ark,
hvis der er mere end en tabel.

Du opretter en Excel-version af dit regneark på følgende måder:
Vælg Del > Eksporter, og klik på Excel.

m

Vælg Resume, hvis du ikke vil inkludere et resumearbejdsark ved eksport af flere
arbejdsark. Vælg Næste for at anføre et navn og placering til arkivet, og klik derefter på
Eksporter for at oprette det.
Vælg Arkiv > Arkiver som, vælg “Arkiver kopi som ”, og vælg Excel-dokument på

m

lokalmenuen. Se “Arkivere et regneark” på side 32 for at læse om de andre muligheder,
når du bruger denne fremgangsmåde.

Nogle af formelberegningerne kan være anderledes i Excel.