Numbers - Eksportere et regneark i CSV-format

background image

Eksportere et regneark i CSV-format

Mange regnearksprogrammer kan åbne et arkiv i CSV-format. I et CSV-arkiv er
celleværdier i hver række adskilt af kommaer. Rækker er adskilt af returtegn.

Hver tabel anbringes i sit eget CSV-arkiv, og alle arkiver anbringes i en mappe. Der
eksporteres ingen grafik. De sidste beregnede værdier eksporteres.

Du opretter en CSV-version af dit regneark på følgende måde:

1

Vælg Del > Eksporter.

2

Klik på CSV.

3

Vælg en mulighed på lokalmenuen Tekstkodning.

Unicode (UTF-8): Denne mulighed understøttes af de fleste programmer.
Western (Mac OS Roman) eller Western (Windows Latin 1): Disse muligheder er til
programmer, der kræver dem.

4

Klik på Næste for at anføre et arkivnavn og en placering.

5

Klik på Eksporter for at oprette arkivet.