Numbers - Føje oplysninger fra Adressebog til en eksisterende tabel

background image

Føje oplysninger fra Adressebog til en eksisterende tabel

Du kan føje oplysninger fra Adressebog eller fra et vCard til en eksisterende tabel,
hvis tabellens overskriftsrække indholder navne, som passer til feltnavnene i “Overføre
navne på kolonner til navne på adressebogsfelter” på side 235.

Du føjer kontaktoplysninger til en eksisterende tabel på følgende måde:

1

Find de adressebogs- eller vCard-felter, hvis værdier du vil kopiere til tabellen.

2

Kontroller, at tabellen har en overskriftsrække, hvis celler indeholder understøttede

navne på adressebogs- eller vCard-felter.
Oplysninger i felter, der ikke kan overføres til en overskriftsrække, bliver ikke føjet til
tabellen.

3

I Adressebog skal du vælge en eller flere kontakter eller grupper og trække dem til

tabellen.
Du kan også trække et eller flere vCards til tabellen.

Rækker tilføjes om nødvendigt for at gøre plads til alle oplysninger.

Selv om tabellen allerede indeholder oplysninger om en bestemt kontakt, tilføjes der
alligevel en række til oplysningerne om kontakten. Du finder dublerede rækker vha.
sortering som beskrevet i “Sortere rækker i en tabel” på side 68.