Numbers - Værktøjslinjen

background image

Værktøjslinjen

Med et klik giver værktøjslinjen i Numbers dig adgang til mange af de handlinger, du
udfører, når du arbejder i Numbers. Når du finder ud af, hvilke handlinger du udfører
oftest, kan du tilføje, fjerne og ændre rækkefølge på knapperne på værktøjslinjen,
så de passer til dine arbejdsmetoder. Du kan også skjule værktøjslinjen ved at
vælge Oversigt > Skjul værktøjslinje, og vise den igen ved at vælge Oversigt > Vis
værktøjslinje.

Du ser en beskrivelse af, hvad en knap gør, hvis du holder markøren over knappen.

Standardsættet af knapper på værktøjslinjen vises nedenfor. Knappen Fuld skærm i det
øverste højre hjørne vises ikke, medmindre du bruger Mac OS X v10.7 (Lion) eller en
nyere version.

Åbn infovinduet,

mediebrowseren, farve- eller

skriftvinduet.

Send et regneark til

internettet.

Tilføj et diagram, tekstfelt,

en figur eller kommentar.

Tilføj en tabel.

Tilføj en formel

eller funktion.

Sorter, filtrer og

kategoriser rækker.

Tilføj et ark.

Vis og skjul udskriftsoversigt,
kommentarer m.m.

Vis og skjul alle formlerne og
funktionerne i regnearket.

Se og rediger

på fuld skærm.

Du tilpasser værktøjslinjen på følgende måde:

1

Vælg Oversigt > Indstil værktøjslinje. Vinduet Tilpas værktøjslinje vises.

2

Foretag ændringer i værktøjslinjen efter behov.

Du føjer et emne til værktøjslinjen ved at trække dets symbol til værktøjslinjen. Hvis

Â

du ofte omkonfigurerer værktøjslinjen, kan du føje knappen Tilpas til den.
Du fjerner et emne fra værktøjslinjen ved at trække det ud af værktøjslinjen.

Â

Du gendanner standardsættet af knapper på værktøjslinjen ved at trække

Â

standardsættet til værktøjslinjen.
Du gør symbolerne på værktøjslinjen mindre ved at vælge Brug lille størrelse .

Â

18

Kapitel 1

Numbers - værktøjer og teknikker

background image

Kapitel 1

Numbers - værktøjer og teknikker

19

Du viser kun symboler eller kun tekst ved at vælge en mulighed på lokalmenuen Vis.

Â

Du ændrer rækkefølge på emnerne på værktøjslinjen ved at trække dem.

Â

3

Klik på OK.

Du kan også tilpasse værktøjslinjen vha. disse genveje:

Du fjerner et emne fra værktøjslinjen ved at holde Kommandotasten nede, mens du

Â

trækker emnet ud af værktøjslinjen.
Du kan holde ctrl-tasten nede, mens du klikker på emnet, og derefter vælge Fjern
emne på genvejsmenuen.
Du flytter et emne ved at holde Kommandotasten nede, mens du trækker emnet

Â

rundt på værktøjslinjen.