Numbers - Udskriftsoversigt

background image

Udskriftsoversigt

Når du vil udskrive et ark eller oprette et PDF-dokument med det, kan du bruge
udskriftsoversigt til at vise layoutet af et arks objekter på individuelle sider.

Klik for at vise eller skjule
udskriftsoversigt

Skub for at formindske eller
forstørre alle arkets objekter.

Område til sidefod

Område til sidehoved

Klik for at vælge et

zoomniveau, så du kan se

flere eller færre sider.

Klik for at se sider i

stående format.

Klik for at se sider i

liggende format.

Se “Dele et ark op i sider” på side 42 for at få mere at vide om udskriftsoversigt.