Numbers - Infovinduet

background image

Infovinduet

De fleste elementer i dit regneark kan formateres med infovinduerne i Numbers. Hvert
infovindue fokuserer på et specielt aspekt inden for formatering. F.eks. kan du med Info
om celler formatere celler og celleværdier. Hold markøren over knapperne og andre
betjeningsmuligheder i Infovinduerne for at se en beskrivelse af, hvad de gør.

Knapperne øverst i infovinduet
åbner ti forskellige vinduer:
Info om dokument, ark, tabel,
celler, tekst, grafik, metrik,
henvisning og QuickTime.

Det kan gøre det nemmere at arbejde i et regneark, hvis du åbner flere infovinduer.
F.eks. kan du åbne både Info om grafik og Info om celler og få adgang til alle
formateringsmulighederne til billeder og celler.

Når et Infovindue er åbent, skal du klikke på en af knapperne øverst i Infovinduet for at
vise et andet Infovindue. Et klik på f.eks. anden knap fra venstre viser Info om ark.

Du kan åbne et Infovindue på følgende måder:
Klik på Info på værktøjslinjen.

m

Vælg Oversigt > Vis info.

m

Du åbner et andet infovindue ved at vælge Oversigt > Nyt infovindue.

m