Numbers - Formatlinjen

background image

Formatlinjen

Brug formatlinjen, som vises under værktøjslinjen, til hurtigt at ændre udseende på
tabeller, diagrammer, tekst og andre elementer i regnearket.

Knapperne og felterne på formatlinjen afhænger af det valgte objekt. Du ser en
beskrivelse af, hvad formatlinjen gør, hvis du holder markøren over den.

Formatlinjen ser ud som følger, når en tabel eller en tabelcelle er valgt:

Arranger tekst i tabelceller.

Formater cellerammer.

Føj baggrundsfarve til en celle.

Formater celleværdier.

Administrer overskrifter

og bundrækker.

Vis eller skjul navnet på en tabel.

Formater tekst

i tabelceller.

Du viser eller skjuler formatlinjen på følgende måde:
Vælg Oversigt > Vis formatlinje eller Oversigt > Skjul formatlinje.

m