Numbers - Arkoversigt

background image

Arkoversigt

Arkoversigten findes langs den øverste kant i venstre side af Numbers-vinduet. Det
sikrer, at du hurtigt kan se og navigere til tabeller og diagrammer i et ark.

Klik for at vise eller

skjule et arks tabeller og

diagrammer i vinduet Ark.

Træk til venstre eller højre for at
ændre størrelse på vinduet Ark.

Klik på en tabel eller et diagram
på listen for at vælge og vise
tabellen/diagrammet på lærredet.

Se “Bruge ark til at organisere et regneark” på side 39 for at få flere oplysninger.

16

Kapitel 1

Numbers - værktøjer og teknikker

background image

Kapitel 1

Numbers - værktøjer og teknikker

17