Numbers - Indholdsfortegnelse

background image

Indholdsfortegnelse

background image

4

Indholdsfortegnelse

39

Lukke et regneark uden at slutte Numbers

39 Bruge ark til at organisere et regneark
40

Tilføje og slette ark

40

Organisere ark og deres indhold

41

Ændre navn på ark

42 Dele et ark op i sider
43

Indstiller et regnearks sidestørrelse

44

Føje sidehoveder og sidefødder til et ark

44

Arrangere objekter på en side i udskriftsoversigt

45

Indstille sideretning

45

Indstille pagineringsrækkefølge

45

Nummerere sider

46

Indstille sidemargener

47

Kapitel 3: Bruge tabeller

47 Arbejde med tabeller
48

Tilføje en tabel

48

Brug tabelværktøjer

51

Ændre størrelse på en tabel

51

Flytte tabeller

52

Navngive tabeller

52

Forbedre udseendet af tabeller

53

Definere tabeller, der kan genbruges

54

Kopiere tabeller mellem iWork-programmer

54 Vælge tabeller og deres komponenter
55

Vælge en tabel

55

Vælge en tabelcelle

56

Vælge en gruppe af tabelceller

57

Vælge en række eller kolonne i en tabel

57

Vælge tabelcellerammer

58 Arbejde med rækker og kolonner i tabeller
59

Føjer rækker til en tabel

60

Føje kolonner til en tabel

61

Omarrangere rækker og kolonner

62

Slette tabelrækker og -kolonner

62

Føje overskriftsrækker eller overskriftskolonner til en tabel

64

Fastfryse overskriftsrækker og overskriftskolonner i en tabel

64

Tilføje tabelbundrækker

65

Ændre størrelse på tabelrækker og -kolonner

66

Skiftende tabelrækkefarver

66

Skjule tabelrækker og -kolonner

68

Sortere rækker i en tabel

69

Filtrere rækker i en tabel

background image

Indholdsfortegnelse

5

70

Oprette tabelkategorier

71

Definere tabelkategorier og underkategorier

76

Fjerne tabelkategorier og underkategorier

76

Administrere tabelkategorier og underkategorier

79

Kapitel 4: Arbejde med tabelceller

79 Anbringe indhold i tabelceller
79

Tilføje og redigere celleværdier i tabeller

80

Arbejde med tekst i tabelceller

81

Arbejde med tal i tabelceller

82

Udfylde tabelceller automatisk

83 Vise indhold, der er for stort til tabelcellen
84 Bruge betinget formatering til at overvåge tabelcelleværdier
84

Definerer regler for betinget formatering

86

Ændre og administrere betinget formatering

87 Føje billeder eller farver til tabelceller
87 Flette tabelceller
88 Opdele tabelceller
89 Formatere tabelcellerammer
89 Kopiere og flytte celler
90 Føje kommentarer til tabelceller
91 Formatere udseendet af tabelcelleværdier
92

Bruge formatet Automatisk i tabelceller

94

Bruge talformatet i tabelceller

94

Bruge valutaformatet i tabelceller

95

Bruge procentformatet i tabelceller

96

Bruge dato- og tidsformatet i tabelceller

97

Bruge varighedsformatet i tabelceller

98

Bruge brøkformatet i tabelceller

98

Bruge talsystemformatet i tabelceller

99

Bruge det videnskabelige format i tabelceller

100

Bruge tekstformatet i tabelceller

100

Bruge et afkrydsningsfelt, mærke, en tæller eller lokalmenu i tabelceller

102

Bruge dine egne formater til at vise værdier i tabelceller

102

Oprette et specielt talformat

105

Definere talelementerne i et specielt talformat

106

Definere decimalelementet i et specielt talformat

107

Definere skaleringen af et specielt talformat

109

Forbinde betingelser med et specielt talformat

111

Oprette et specielt dato-/tidsformat

113

Oprette et specielt tekstformat

114

Ændre et specielt celleformat

115

Omorganisere, omdøbe og slette specielle celleformater

background image

6

Indholdsfortegnelse

116

Kapitel 5: Arbejde med tabelformater

116 Bruge tabelformater
117 Anvende tabelformater
117 Redigere attributter til tabelformat
118 Kopiere og indsætte tabelformater
118 Bruge standardtabelformatet
118 Oprette nye tabelformater
119 Omdøbe et tabelformat
119 Slette et tabelformat

120

Kapitel 6: Bruge formler i tabeller

120 Formlers elementer
121 Udføre beregninger med det samme
122 Bruge prædefinerede kvikformler
123 Oprette dine egne formler
124

Tiføje og redigere formler vha. formelværktøjet

125

Tilføje og redigere formler vha. formellinjen

125

Føje funktioner til formler

127

Håndtere fejl og advarsler i formler

128 Fjerne formler
128 Henvise til celler i formler
130

Bruge tastaturet og musen til at oprette og redigere formler

131

Skelne mellem absolutte og relative cellereferencer

132 Bruge operatorer i formler
132

De aritmetiske operatorer

132

De logiske operatorer

133 Kopiere eller flytte formler og deres beregnede værdier
134 Vise alle formler i et regneark
134 Finde og erstatte formelelementer

136

Kapitel 7: Oprette diagrammer fra data

136 Om diagrammer
139 Oprette et diagram fra tabeldata
141

Ændre et diagram fra en type til en anden

142

Flytte et diagram

142

Skifte mellem tabelrækker og -kolonner som dataserier i diagrammer

143

Føje flere data til et eksisterende diagram

143

Inkludere skjulte tabeldata i et diagram

144

Erstatte eller ændre rækkefølge på dataserier i et diagram

144

Fjerne data fra et diagram

145

Slette et diagram

145

Dele diagrammer med Pages- og Keynote-dokumenter

146 Formatere diagrammer

background image

Indholdsfortegnelse

7

146

Anbringe og formatere et diagrams titel og signaturforklaring

147

Ændre størrelse på eller rotere et diagram

148

Formatere diagramakser

151

Formatere elementerne i et diagrams dataserie

153

Vise fejllinjer i diagrammer

154

Vise tendenser i diagrammer

156

Formatere tekst i titler, mærker og signaturforklaringer til diagrammer

156 Formatere specielle diagramtyper
157

Tilpasse udseendet på lagkagediagrammer

157

Ændre farver og teksturer på lagkagediagrammer

158

Vise mærker i et lagkagediagram

159

Udskille individuelle stykker fra et lagkagediagram

160

Føje skygger til lagkagediagrammer og stykker

160

Rotere 2D-lagkagediagrammer

161

Indstille skygger, afstand og serienavne i søjle- og kolonnediagrammer

162

Tilpasse datapunktsymboler og linjer i linjediagrammer

162

Vise datapunktsymboler i områdediagrammer

163

Bruge punktdiagrammer

164

Tilpasse diagrammer med 2 akser og blandede diagrammer

165

Justere sceneindstillinger til 3D-diagrammer

167

Kapitel 8: Arbejde med tekst

167 Tilføje tekst
167 Vælge tekst
168 Slette, kopiere og indsætte tekst
169 Formatere størrelse og udseende på tekst
169

Gøre tekst fed, kursiv eller understreget

170

Skyggelægge og gennemstrege tekst

170

Oprette tekst i kontur

170

Ændre tekststørrelse

171

Sænke eller hæve tekst

171

Ændre brugen af store/små bogstaver

172

Ændre skrifter

172

Justere skriftudglatning

173

Tilføje accenter

173

Se tastaturlayout til andre sprog

174

Skrive specialtegn og symboler

175

Bruge typografiske anførselstegn

175

Bruge avancerede typografiske funktioner

176 Indstille tekstjustering, -afstand og -farve
177

Justere tekst vandret

178

Justere tekst lodret

178

Indstille afstanden mellem tekstlinjer

background image

8

Indholdsfortegnelse

179

Indstille afstand før eller efter et afsnit

179

Justere afstand mellem tegn

180

Ændre tekst- og tekstbaggrundsfarve

180 Indstille tabulatorstop for at justere tekst
181

Indstille et nyt tabulatorstop

181

Ændre et tabulatorstop

182

Slette et tabulatorstop

182

Ændre linealindstillinger

182 Indstille indrykninger
182

Indstiller indrykning til afsnit

183

Ændre indskudsmargenen på tekst i objekter

183 Oprette lister
184

Oprette lister automatisk

184

Formatere punktlister

186

Formatere nummererede lister

187

Formatere ordnede lister

188 Bruge tekstfelter, figurer og andre effekter til at fremhæve tekst
188

Tilføje tekstfelter

189

Præsentere tekst i spalter

189

Anbringe tekst inden i en figur

190 Bruge henvisninger
190

Henvise til en webside

191

Henvise til en adresseret e-postbesked

192

Redigere teksten i en henvisning

192 Indsætte sidetal og andre værdier, der kan ændres
193 Erstatte tekst automatisk
193 Indsætte et hårdt mellemrum
194 Kontrollere stavefejl
194 Arbejde med forslag til stavemåder
195 Søge efter og erstatte tekst

197

Kapitel 9: Arbejde med figurer, grafik og andre objekter

197 Arbejde med billeder
199

Erstatte skabelonbilleder med dine egne billeder

199

Afmaske (beskære) billeder

201

Reducere billedarkivers størrelse

202

Fjerne baggrunden eller uønskede elementer fra et billede

203

Ændre et billedes lysstyrke, kontrast og andre indstillinger

204 Oprette figurer
205

Tilføje en færdigtegnet figur

205

Tilføje en speciel figur

206

Redigere figurer

207

Tilføje, slette og flytte redigeringspunkterne på en figur

background image

Indholdsfortegnelse

9

207

Give en kurve en ny form

208

Ændre form på et lige segment

209

Ændre hjørnepunkter til kurvede punkter og vice versa

209

Redigere et afrundet rektangel

209

Redigere enkelte og dobbelte pile

210

Redigere en taleboble eller billedtekst

210

Redigere en stjerne

211

Redigere en polygon

211 Bruge lyd og film
212

Tilføje et lydarkiv

212

Tilføje et filmarkiv

213

Anbringe en billedramme omkring en film

214

Justere indstillinger til afspilning af medier

215

Reducere størrelsen på mediearkiver

215 Om bearbejdning, arrangering og ændring af objekters udseende
216

Vælge objekter

216

Kopiere eller dublere objekter

217

Slette objekter

217

Flytte og placere objekter

218

Flytte et objekt fremad eller bagud (anbringe objekter i lag)

218

Hurtigt justere objekter i forhold til hinanden

219

Bruge hjælpelinjer

220

Oprette dine egne hjælpelinjer

220

Anbringe objekter vha. X- og Y-koordinater

221

Gruppere og ophæve gruppering af objekter

222

Forbinde objekter med en streg, der kan justeres

222

Låse og låse objekter op

222

Ændre objekter

223

Ændre størrelse på objekter

224

Spejlvende og rotere objekter

224

Ændre formatet på rammer

225

Indramme objekter

226

Tilføje skygger

227

Tilføje reflektion

228

Justere opacitet

229

Udfylde objekter med farver eller billeder

229

Udfylde et objekt med en dækkende farve

229

Udfylde et objekt med sammenblandende farver (gradueringer)

231

Udfylde et objekt med et billede

233 Arbejde med MathType

234

Kapitel 10: Føje oplysninger fra Adressebog til en tabel

234 Bruge adressebogsfelter

background image

10

Indholdsfortegnelse

235 Overføre navne på kolonner til navne på adressebogsfelter
237 Føje oplysninger fra Adressebog til en eksisterende tabel
238 Føje oplysninger fra Adressebog til en ny tabel

239

Kapitel 11: Dele dit Numbers-regneark

239 Udskrive et regneark
240 Eksportere et regneark til andre dokumentformater
240

Eksportere et regneark i PDF-format

241

Eksportere et regneark i Excel-format

241

Eksportere et regneark i CSV-format

242 Sende dit Numbers-regneark til iWork.com public beta
245 Sende et regneark via e-post
245 Sende et regneark til iWeb
246 Dele diagrammer, data og tabeller med andre iWork-programmer

247

Kapitel 12: Designe dine egne Numbers-regnearksskabeloner

247 Designe en skabelon
248 Definere tabelformater til en speciel skabelon
248 Definere Tabeller, der kan genbruges, til en speciel skabelon
248 Definere standarddiagrammer, tekstfelter, figurer og billeder til en speciel skabelon
249

Definerer standardattributter til diagrammer

249

Definere attributter til standardtekstfelter og -figurer

250

Definere standardattributter til importerede billeder

250 Oprette startindhold til et regneark til en speciel skabelon
251

Prædefinere tabeller og andre objekter til en speciel skabelon

251

Oprette medieeksempler til en speciel skabelon

252

Prædefinere ark til en speciel skabelon

252 Arkivere en speciel skabelon

background image

11

Numbers tilbyder en kraftfuld og intuitiv måde at gøre alt

på, fra opstilling af familiebudgettet over færdiggørelse af en

laboratorierapport til oprettelse af finansielle dokumenter.

Du kommer i gang med at bruge Numbers ved at åbne det og vælge en af de
prædesignede skabeloner. Overskriv eksempelteksten, brug prædesignede formler, og
gør tabeldata til farverige diagrammer. Før du ved af det, har du et regneark, der både
er smukt og velorganiseret.

Denne brugerhåndbog indeholder detaljerede oplysninger om udførelse af bestemte
opgaver i Numbers. Ud over denne bog findes der andre ressourcer, du kan bruge.

Videoøvelser på Internet
Videoøvelser på www.apple.com/dk/iwork/tutorials/numbers indeholder instruktioner
i, hvordan du udfører almindelige opgaver i Numbers. Første gang du åbner Numbers,
vises en meddelelse med en henvisning til disse øvelser på Internet. Du kan til enhver
tid se Numbers-videoøvelser ved at vælge Hjælp > Videoøvelser.

For

or

d